Ciekawe start-upy dla odtwarzania lasów

Można w pewnym sensie napisać, że nasze postępowanie z lasami było jak gry hazardowe na pieniądze w kasynie – wiązało się ze sporym ryzykiem i niestety stajemy się bankrutami. W wielu miejscach na świecie lasy są wycinane pod uprawy, nowe osiedla, co ma wpływ na lokalny i światowy klimat. Człowiek na całe szczęście powoli widzi swój wpływ na przyrodę. W ostatnim czasie powstało kilka start-upów technologicznych, które pracują nad odtworzeniem lasów.

Cultivo

Jest to całkiem ciekawy start-up z branży fintech z siedzibą w Kalifornii, który chce zebrać aż 1 miliard dolarów inwestycji w ciągu najbliższych pięciu lat. Ma to przełożyć się na co najmniej 3,5 miliona hektarów projektów renaturyzacji, obejmujących wiele lasów, łąk, terenów podmokłych i rolnictwa regeneracyjnego. Firma ta chce stosować mechanizm finansowania, który umożliwia instytucjom inwestowanie w zrównoważone projekty przyrodnicze, takie jak regeneracyjny wypas lub sadzenie drzew. Nad wszystkim mają czuwać specjalne algorytmy Cultivo i technologie czujników zdalnych, które następnie będą łączone w produkty inwestycyjne znane jako „generatory przyrody”. Mają one zapewnić zwrot inwestorom w postaci kredytów węglowych i innych kompensat. W ten oto sposób duże firmy technologiczne mogą inwestować w projekty ekologiczne, a dzięki temu otrzymają później stosowne ulgi.

GainForest

GainForest to z kolei stowarzyszenie non-profit zajmujące się zrównoważonym rozwojem. Jego siedziba mieści się Zurychu w Szwajcarii. W swojej pracy stosuje ono sztuczną inteligencję, dzięki czemu chce odwrócić proces wylesiania. Specjalne algorytmy analizują dane z satelitów, dronów i monitoringu w terenie, dzięki czemu są w stanie skutecznie mierzyć zrównoważone użytkowanie gruntów. Następnie system inteligentnych kontraktów ma odblokowywać darowizny na rzecz społeczności leśnych. Działać to ma na zasadzie wykonywania zadań. 1 ivermectin injectable for goats Jeśli dany obszar, społeczność będzie działać dla ochrony lasów, ich odnowienia, to w nagrodę dostanie nagrody pieniężne. Poprzez inteligentne kontrakty GainForest prywatni darczyńcy mogą zadeklarować pieniądze społecznościom stosującym projekty odbudowy lasów. W takiej sytuacji zamiast ścinać drzewa, aby zrobić miejsce dla upraw i bydła, rozwiązanie takie zachęca lokalnych rolników do ochrony i odtwarzania ekosystemów.

Farm-Trace

Na koniec równie ciekawa platforma oprogramowania, która pomaga rolnikom mierzyć, zarządzać i raportować ich wpływ na zrównoważony rozwój. W ramach systemy można bowiem liczyć na raportowanie i śledzenie zerowego wylesiania, zalesienia, magazynowania węgla w czasie czy też liczenia samego sadzenia drzew. duramectin ivermectin paste ingredients Z przeprowadzonej w kilku krajach ankiety wynika, że spora część osób jest skłonna zapłacić więcej za zrównoważone produkty. Niestety obecnie większość organizacji nie zna rolników, od których pozyskują produkty, jak i nie zna ich wpływu na środowisko. Farm-Trace zatem łączy dane mobilnego, satelitarnego i maszynowego uczenia się, dzięki czemu jest już teraz wykorzystywany w sektorze leśnym, kawowym, kakaowym, produkcji przypraw czy uprawy bydła w kilku krajach.

Światowe Forum Ekonomiczne a wylesienie

Nie od dziś wiadomo, że powstrzymanie wylesiania ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia najgorszych skutków globalnych zmian klimatycznych. Niszczenie lasów ma przecież wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Od wielu lat takim start-upom czy firmom, społecznościom stara się pomagać Światowe Forum Ekonomiczne. Ustanowiło ono między innymi Tropical Forest Alliance 2020, czyli globalne partnerstwo publiczno-prywatne, które ułatwia inwestycje w tym sektorze. Wchodzą w niego zarówno przedsiębiorstwa, rządy, społeczeństwa obywatelskie, przedstawiciele rdzennej ludności, społeczności i organizacje międzynarodowe. W efektywny sposób pomagają one producentom, handlowcom i nabywcom towarów. Tropical Forest Alliance 2020 ma na celu zwalczanie wylesiania związanego z produkcją w szczególności oleju palmowego, wołowiny, soi i sektora celulozowo-papierniczego. ivermectin dog heartworm wormerebay

 read more : Pii-email

Washim

Washim is an Bangladeshi tech based web blogger. Right now he writes for techshim.com excellent content Android Apps, Games and much more.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button