Kiedy udostępnianie danych może kształtować lepszą przyszłość?

Zbieranie i udostępnianie danych to dziś rzeczywistość w naszych kontaktach z wieloma serwisami internetowymi. Nawet gry automaty w kasynach online wiążą się z danym zbieraniem danych. Jednak nie zawsze takie procesy muszą się nam kojarzyć z czymś negatywnym. Postanowiliśmy sprawdzić procesy, które wpływają na to, że udostępnianie danych może kształtować lepszą przyszłość.

Pandemia a dane

Nie da się ukryć, że pandemia COVID-19 znacząco ujawniła wady światowego zbiorowego podejścia do danych. Niemożność, a często wręcz niechęć do udostępniania i wykorzystywania danych w celu zwalczania COVID-19 negatywnie wpłynęła na społeczeństwo. Brak zaufania w połączeniu z interesami gospodarczymi niestety spowalnia nasz ogólny postęp w walce z wirusem. Zatem znalezienie rozwiązań w celu poprawy wyników w czasach kryzysu jest niezaprzeczalne. Przyjmuje się, że obecnie każdego dnia generowanych jest 2,5 tryliona bajtów danych, a tempo to stale rośnie. Większość takich danych jest jest jednak niedostępna, gdyż znajdują się najczęściej w odizolowanych bazach danych. Do tego oczywiście dochodzą bariery polityczne, regulacyjne, handlowe i technologiczne.

Dzisiejsze postępy technologiczne pozwalają nam jednak na odpowiedzialne udostępnianie danych w sposób, który wcześniej był niemożliwy. Następuje to bowiem w połączeniu z etycznymi i innowacyjnymi czynnikami handlowymi i politycznymi. Konieczne jest zatem sprawdzenie tego, które systemy i modele zarządzania powinny zostać wprowadzone, abyśmy mogli je wykorzystać w celu uzyskania lepszych wyników zbierania i udostępniania danych. Dzięki takim odpowiedzialnym i nowym modelom zarządzania danymi możemy lepiej patrzeć w przyszłość. Sprawdzimy w skrócie, jak możemy rozwiązać krytyczne problemy za pomocą nowych modeli zarządzania danymi.

Leczenie rzadkich chorób

Dziś coraz więcej osób zaczyna chorować na rzadkie schorzenia. Konieczne zatem jest zapewnienie naukowcom i klinicystom dostępu do globalnych zbiorów danych dotyczących rzadkich chorób. Takie dane genomowe, w połączeniu z danymi fenotypowymi i klinicznymi mogą w najbliższym czasie napędzać kolejne badania i innowacje w diagnostyce i lecznictwie. Dzięki temu istnieć będzie większe prawdopodobieństwa radzenia sobie z wybranymi schorzeniami.

Kształtowanie zdrowszego życia

Dziś ponad 2/3 zgonów na świecie jest spowodowanych chorobami niezakaźnymi. Wpływ na nie ma przede wszystkim niezdrowy tryb życia, brak właściwych informacji dla społeczeństwa czy też niedostępne wybory konsumenckie. Świat, w którym konsumenci posiadają własne dane i kontrolują je, jak i również wykorzystują do podejmowania osobistych decyzji, byłby o wiele lepszy. Już teraz trwają badania nad wprowadzeniem precyzyjnego ekosystemu konsumenckiego i współpracy w zakresie danych publiczno-prywatnych.

Zaspokojenie zapotrzebowania na żywność

Niestety mimo postępów głód na świecie to wciąż jeden z największych problemów. Przyjmuje się, że nawet 9% populacji kładzie się wieczorem do łóżka (o ile je ma) bez posiłku. Konieczne jest zatem zbieranie danych na rzecz przepływu żywności i podstawowych towarów na poziomie globalnym i lokalnym. Identyfikacja będzie mieć kluczowe znaczenie dla dostarczania pomocy humanitarnej tam, gdzie jest to konieczne. Może to jeszcze bardziej angażować międzynarodowe organizacje, partnerów branżowych.

Kształtowanie przyszłości urbanizacji

Według kolejnych danych mniej więcej do 2050 roku nawet prawie 70% ludzi będzie mieszkać w mieście. Świat z roku na rok coraz bardziej urbanizuje się, co odbywa się dziś wręcz na niespotykaną skalę. Mamy zatem do czynienia z wieloma danymi związanymi ze zdrowiem publicznym, zasobami infrastruktury, mobilnością czy transportem. Poprzez gromadzenie danych świadczona ma być pomoc dla miast, które będą chciały się rozwijać w sposób integracyjny i zrównoważony. Dane mają służyć lepszemu ukierunkowaniu wsparcia rządowego i powszechnemu dostępowi do usług obecnych w miastach.

Washim

Washim is an Bangladeshi tech based web blogger. Right now he writes for techshim.com excellent content Android Apps, Games and much more.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button